4 Golongan Laki-Laki Ahli Neraka

by adminweb
0 comment

Di hari akhirat, ada 4 golongan lelaki yang akan ditarik masuk ke neraka oleh wanita.

Lelaki itu adalah mereka yang tidak memberikan hak kepada wanita dan tidak menjaga amanah itu. Mereka ialah :

1. Ayahnya

Apabila seseorang yang bergelar ayah tidak memperdulikan anak-anak perempuannya di dunia. Dia tidak memberikan segala keperluan agama seperti mengajar shalat, mengaji & sebagainya. Dia membiarkan anak-anak perempuannya tidak menutup aurat.

Tidak cukup kalau dengan hanya memberi kemewahan dunia saja. Maka dia akan ditarik ke neraka oleh anaknya.

2. Suaminya

Apabila sang suami tidak memperdulikan tindak-tanduk isterinya. Bergaul bebas di luar, memperhiaskan diri bukan untuk suami tapi untuk pandangan kaum lelaki yang bukan mahram. Apabila suami berdiam diri walaupun dia seorang alim, seperti tidak pernah lalai shalat, puasa tidak ketinggalan.

Maka dia akan turut ditarik oleh isterinya.

3. Abang-abangnya

Apabila ayahnya sudah tiada, tanggung jawab menjaga saudara wanita jatuh ke pangkuan abang-abangnya. Jikalau mereka hanya mementingkan keluarganya saja dan adik perempuannya dibiarkan melenceng dari ajaran ISLAM, tunggulah tarikan adiknya di akhirat kelak.

4. Anak Lelakinya

Apabila seorang anak tidak menasihati seorang ibu perihal kelakuan yang haram dari Islam, bila ibu berbuat kemungkaran, pengumpat, & sebagainya, maka anak itu akan ditanya dan diminta pertangungjawabanny a di akhirat kelak.

Maka kita lihat betapa hebatnya tarikan wanita bukan saja di dunia malah di akhirat pun tarikannya begitu hebat, maka kaum lelaki yang bergelar ayah/suami/abang atau anak harus memainkan peranan mereka.

Firman ALLAH Subhanahu wata’ala:

“HAI ANAK ADAM PERIHARALAH DIRI KAMU SERTA AHLIMU DARI API NERAKA DI MANA BAHAN PEMBAKARNYA IALAH MANUSIA, JIN DAN BATU-BATU… ”

Nama-nama Pintu Neraka

Nama-nama pintu neraka ini ada tujuh yang sekaligus sebagai nama dari neraka, QS. 15 (al Hijr) : 43-44, yang artinya : “Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut setan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka” .

Neraka yang berada di tingkat paling bawah dan paling panas dihuni oleh kaum munafiq. QS.4 (an Nisa’) : 145, “Sesungguhnya orang-orang munafiq itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah neraka”

Hawiyah

Neraka yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup didunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki dan perempuan yang tidak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti para wanita muslim yang tidak menggunakan jilbab, bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencari rejeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan sebagainya, Hawiyah adalah sebagai tempat tinggalnya (Surah Al-Qari’ah).

Jahiim

Neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Mereka akan disiksa oleh para sesembahan mereka. Dalam ajaran Islam syirik adalah sebagai salah satu dosa paling besar menurut Allah, karena syirik berarti menganggap bahwa ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah dan bisa pula menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah. (Surah Asy-Syu’ara’ dan Surah As-Saffat).

Saqar

Neraka untuk orang munafik, yaitu orang yang mendustakan perintah Allah dan rasul. Mereka mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Muhammad, tetapi mereka meremehkan syariat Islam. Neraka Saqar ini ini merupakan dasarnya neraka, karena orang-orang munafik ditempatkan oleh Allah di dasar neraka. (Surah Al-Muddassir).

Lazhaa

Neraka yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mau bersedekah, membayar zakat, atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan (Surah Al-Ma’arij).

Huthamah

Neraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina, mereka yang serakah tidak mau mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin. Di neraka ini harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta (Surah Al-Humazah).

Sa’iir

Neraka yang diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim (Surah Al-Ahzab, Surah An-Nisa’, Surah Al-Fath dan Surah Luqman).

Wail

Neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik, dengan cara mengurangi berat timbangan, mencalokan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Barang dagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan kedalam perut mereka sebagai azab dosa-dosa mereka (Surah Al-Tatfif dan Surah At-Tur).

Para Penjaga-penjaga Neraka

Para penjaga neraka ini adalah para Malaikat yang berwajah menakutkan dan kejam terhadap para penghuni neraka, hal ini dapat dilihat dari bentuk penyiksaan yang dilakukan mereka. Di neraka ada dua kelompok malaikat, yaitu Malaikat Malik sebagai penjaga pintu-pintu neraka dan yang menyeret para calon ahli neraka untuk dimasukkan ke dalamnya, dan Malaikat Zabaniyah sebagai eksekutor ahli neraka yang sudah berada di dalam neraka.

QS. 66 (at Tahrim) : 6, “…penjaganya (adalah) malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya”. Dan QS.96 (Al Alaq) ayat 18 : “kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyiksa mereka karena kekufuran mereka ketika di dunia)”.

Kedalaman dan Luasnya Neraka

Kedalaman dari neraka ini dapat dijelaskan dengan sebuah hadits dan ilustrasi hitungan relatif manusia dengan keterangan hadits dari Rasulullah solloloihu’alaihi wasallam, yaitu : Abu Hurairah ra berkata : ”Tatkala kami bersama Rasulullah solloloohu’alauhi wasallam kami mendengar sesuatu yang jatuh. Beliau bersabda :

”Tahukah engkau apakah itu?” Kami berkata : ”Allah dan RasulNya lebih tahu”. Beliau bersabda, ”Itu adalah sebuah batu yang dilempar ke neraka 70 tahun yang lalu dan baru sampai di dasar neraka saat ini” (HR.Muslim).

Mohon maaf atas segala kekurangan.

Related Posts

Leave a Comment